• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Նորություններ

Նոր գիրք


tamoyan

Թամոյան Ս. Շրջակա միջավայրի պահպանություն և ագրոէկոլոգիա: Ուսումնական ձեռնարկ/ Ս.Թամոյան. -Եր.:ՀԱԱՀ, 2018.-150 էջ:

Ուսումնական ձեռնարկը կազմված է «Շրջակա միջավայրի պահպանություն և ագրոէկոլոգիա» առարկայի ուսուցման ծրագրերին համապատասխան և նախատեսված է ՀԱԱՀ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների և հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի ուսանողների համար: 

Այն կարող է օգտակար լինել նաև մագիստրանտներին, ասպիրանտներին և ոլորտում աշխատող մասնագետներին:

Վիճակագրական թվային շտեմարան FAOSTAT

43390570_2204710049562788_8248656722588073984_nFAOSTAT- ը իրականացվում է Միավորված ազգերի կազմակերպության սննդամթերքի եւ գյուղատնտեսական կազմակերպության վիճակագրական բաժնի կողմից: Պետությունների հետ անմիջականորեն աշխատելիս վիճակագրական բաժինը աջակցում է ազգային վիճակագրական ռազմավարությունների մշակմանը, հաստատության և տեխնիկական կարողությունների հզորացմանը, վիճակագրական համակարգերի բարելավմանը:

Ընթերցել...

Նոր էլեկտրոնային տվյալների  բազա

logotypeՀարգելի ընթերցողներ  ՀԱԱՀ –ի  գիտական գրադարանին  մինչև դեկտեմների 31-ը հնարավորություն է տրվել օգտվել   IPR Books  էլեկտրոնային գրադարանային համակարգի  տվյալների  բազայից: Այն  պարունակում է ռուսալեզու գիտական և ուսումնական գրականություն, հոդվածներ: Ավելի մանրամասն տեղեկատվության համար  դիմել գիտական գրադարան: Շտեմարանի հղումը   http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html

Վիճակագրական թվային շտեմարաններ

download_2

Eurostat-ը Եվրամիության վիճակագրական ծառայություն է: Այն վիճակագրական տեղեկատվություն է տրամադրում Եվրոմիության (ԵՄ) անդամ երկրների հաստատությունների մասին և նպաստում վիճակագրական մեթոդների ներդաշնակեցմանը ինչպես անդամ պետությունների, այնպես թեկնածու պետությունների համար:Եվրոստատը գործում է այն երկրներում, որոնք ակտիվորեն համագործակցում են Եվրոստատի հետ և ներգրավված են Եվրոպական վիճակագրական համակարգի հայեցակարգի  մեջ:  Եվրոստատի պաշտոնական կայքի հղումը` https://ec.europa.eu/eurostat


Նոր գիրք

ken.2

Գալստյան Մ.Հ. Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիաներ: Դասագիրք/Մ.Հ.  Գալստյան.-  Եր.: Մեկնարկ, 2018.- 300 էջ:

Դասագրքում բացահայտված են հիմնական բնապահպանական կենսատեխնոլոգիական մեթոդները և ուղղությունները, որոնք կիրառվում են ՇՄՊ-ի համար և ներառում են կենսառեմեդիացիան, մանրէական սինթեզի հիմնական օրենքները, գենետիկական ճարտարագիտության մեթոդները, ինչպես նաև թափոնների վերամշակման, անթափոն արտադրության կազմակերպման ու մակրոմիցետների արտադրության կենսատեխնոլոգիական գործընթացները:

Ընթերցել...

Ավելի Հոդվածներ...