• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Новости

Библиотека АНАУ и преданные своему делу ее сотрудники

Библиотека АНАУ и преданные своему делу ее сотрудники. С 7 октября 2004г. и до сей поры библиотека отмечает свой профессиональный праздник –“день библиотекаря”.

Библиотека - это та среда, где собраны накопленые сокровища в виде книг, выражающие мысли, душу гениев, поэтому библиотеку можно считать древней нучной крепостью.

Подробнее...

Семинар «Инновационные библиотеки»

DKEniMkW0AAN7Lg

С  19  по  20  сентября  2017  года  в  Цахкадзоре  состоялось  семинар  ,,Библиотек-новаторов,,. Семинар было  организовано  посольством  США  в  Армении.

На  семинаре присутствовали  представители  библиотек  из  областных  институтов  около  25  человек.

Подробнее...

Новая книга

     

Grigoryan-kazm

Գրիգորյան Ա.Ջ.

«Բուսասանիտարիայի հիմունքներ» ուսումնական ձեռնարկ «Բուսաիտարիայի» վերապատրաստման կուրսերի ունկնդիրների համար / Ա.Ջ.Տեր-Գրիգորյան, Ա.Շ.Մելիքյան, -Եր., ՀԱԱՀ, Հեղ.հրատ., 2016 - 230 էջ

Подробнее...

Вышедшие в свет за последние пять лет


18-21 апреля в читальных залах 1-ого и 2-ого корпусов научной библиотеки НАУА организовалась выставка книг, приобретенной бибилиотекой за последние 5 лет.

Подробнее...

Уважаемый читатель

download

В связи с проводимой с 18 по 21 апреля 2017 г. “Национальной 

библиотечной неделей”  научная библиотека Национального аграгного университета Армении организует показ книг из фонда, пополненного в течение последних пяти лет. 

Показ будет организован в первом и во втором читальных залах.

Еще статьи...