• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

News

New book

Ayvazyan

Այվազյան Պետրոս
Հայաստանում տարածված խաղողի հիմնական սորտերը: Խաղողագինեգործության արտադրության մասնագիտացումն ու սորտերի տեղաբախշումը: Ուսումնական ձեռնարկ/ Պետրոս Այվազյան, Գագիկ Այվազյան, Յուրի Բարսեղյան - Եր.: ՀԱԱՀ, 2015 - 270 էջ: Այվազյան, Յուրի Բարսեղյան - Եր.: ՀԱԱՀ, 2015 - 270 էջ
:

Read more...

Meeting at ANAU Library

images-stories-norutunner-IMG_1295_Small-180x120On the 7th of October ANAU Library celebrated the "Librarian Day". There have been planned several events on this day. Vice rectors, deans, heads of chairs, lecturers and just students came to congratulate the library staff on the occasion of their day. At 10 o'clock the press hall was already crowded.:ANAU ensemble headed by Anahit Mughnetsyan made a pleasant atmoshere.

Read more...

7th of October is Librarian Day

Lib.daySince  2004  the  7th of  October  is  officially celebrated as  the “Librarian  Day”.  ANAU  Scientific Library staff congratulates itscolleagues on the occasion of “Librarian Day”, wishes the new achievements and success in their undertakingss.

Presentation of the book

kazm123

Presentation of the book by Harutyun Mkhitarian  "General and inorganic chemistry" will take place at on  7th of October, at 13:30, in ANAU Scientific Library (II building, room 302).

Scientific librarySayat Nova wings one day at ANAU

vaard

“There are heavenly rewards, which are a blessing to the people and age they belong to” 

Valery Bryusov


Vardaton was first celebrated in Tbilisi in 1914 at the initiative of Hovhannes Tumanyan and landscape painter Gevorg Bashinjaghyan and from 2005 celabrated in Yerevan.

Read more...

More Articles...