• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

News

New book

integratsvats_payqar

Ավագյան,Գ. Ինտեգրացված պայքար Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի առավել տարածված ու վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների դեմ/Գ.Ավագյան, Դ.Պետրոսյան, Ա. Ներսիսյան.- Երևան: Անտարես 2017. - 432 էջ

Read more...

The Book of Dedication and Mother tongue were mentioned 

5

The Agrarian University has always emphasized the importance of not only professional education of the students, but also Armenian education. The vivid evidence of this is the February 20 ANAU event dedicated to Mother Language Protection and Book Donation.


Read more...

There are no translations available.

Գիրք նվիրելու խորհուրդը

3Ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը՝ փետրվարի 19-ը, 2008թ.-ից ի վեր ՀՀ գրողների միության նախկին նախագահ, երջանկահիշատակ Լևոն Անանյանի նախաձեռնությամբ և ՀՀ կառավարության որոշմամբ Հայաստանում նշվում է որպես գիրք նվիրելու օր:

Read more...

New book

gini

Սամվելյան Լ.Ռ.  

Գինեգործական ձեռնարկությունների սարքավորումներ: Դասագիրք / Լ.Ռ. Սամվելյան; ՀՀ ԿԳՆ;ՀԱԱՀ, Բուսաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիայի ամբիոն - Եր.: ՀԱԱՀ, 2017 - 208 էջ:

Read more...

ANAU Library and Devotees

Library Day is celebrated since 2004, September 7. Library is the place where the treasures of soul and mind are created by the geniuses of humanity, in this sense, the richest world is the world of librarian ... The ANAU Scientific Library reminds us of an ancient fortress, of books and knowledge, which, despite the remarkable age of 86, today continues to walk in line with the demands of time, maintaining a close connection with the younger generation.

Read more...

More Articles...