• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Новости

Национальная библиотечная неделя в НАУА началась с визита в музей-институт имени Комитаса

1000001

Национальная библиотечная неделя, которую Армянская библиотечная ассоциация организует с 2002 года, проходит в этом году 15-22 апреля. К мероприятию также присоединилась научная библиотека НАУА.

Подробнее...

Новая книга

Shapik_1

Երիցյան, Ս.Կ., Գրիգորյան Հ.Է.   Օրգանական երկրագործության հիմունքներ : Ուսումնական ձեռնարկ / Ս.Կ. Երիցյան, Հ.Է. Գրիգորյան; ՀՀ ԿԳՆ; ՀԱԱՀ - Երևան: Արմավ, 2019. - 112 էջ: նկ., աղյս. 21 սմ.

Пособие составлено в соответствии с действующей учебной программой. В нем освещены принципы ведения органического земледелия, проблемы сохранения плодородия почв, организации питания растений и борьбы с вредителями, а также некоторые аспекты правового регулирования данных вопросов.

Подробнее...

New book

9999999999999999999999

Ավետիսյան, Սամվել  Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի տեղեկատու / Ս. Ավետիսյան, Վ. Գրիգորյան ; Առաջաբան՝ Հ. Ծպնեցյան, Լ. Մարտիրոսյան ; Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Հյուսիսային համալսարան. - Երևան : Մեկնարկ, 2018. - 1056 էջ ; 29 սմ.

19 февраля 2019  года, в день дарения книг, Библиотека НАУА получила очень ценную книгу в подарок от  доктор экономических наук, профессора Самвела Аветисяна.

 

Подробнее...

День дарения книг в НАУА

19.2019

Красивая традиция дарения книг объединила любителей чтения в зале аграрного университета, где собравшиеся студенты и преподаватели праздновали 150-летие со дня рождения О.Туманяна.

В ходе мероприятия, организованного научной бибилиотекой и студенческим советом НАУА, студенты читали бессмертные стихи великого лорийца, еще раз доказав, что Туманян всегда с нами. “С Туманяном мы есть, без Туманяна – нас нет,” – сказал другой гениальный лориец Грант Матевосян.

Подробнее...

19 февраля-день дарения книг 

:

 19

Решением правительства и обществом союза писателей в Армении с 2008 года 19-е февраля в день рождения великого армянского писателя О.Туманяна приняли как общенациональный праздник -День дарения книг.

19 февраля, в 12:30, мы приглашаем всех принять участие в  организованной библиотекой и студенческим советом НАУА  мероприятии  посвященное 150-летие со дня рождения Ованнеса Туманяна и книгодарения.

Вы можете не только подарить библиотеке книгу, но и получить в подарок  профессиональные и художественные книги.

Еще статьи...