• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Новости

There are no translations available.

ՀԱԱՀ գրադարանը համալրվեց արժեքավոր հնատիպ

գիտական գրականությամբ


1-2019

2019թ.մարտին ՀԱԱՀ «Ոսկեհատի խաղողագինեգործության գիտական կենտրոն» մասնաճյուղի Թաիրովի գրադարանի գրքային ֆոնդը տեղափոխվեց բուհի գրադարան:Նշված ֆոնդն իր մեջ ներառում է 19-րդ դարի կեսերից մինչև 20-րդ դարի կեսերը տարբեր երկրներում լույս տեսած խաղողագործությանը,

Подробнее...

Новая книга


kazm


Հայկազյան Վարդան         Նոր երկրագործության փիլիսոփայություն: Քրեստոմատիա.-Երևան: Ակտուալ արվեստ,2019.- 425էջ


Книга охватывает самые разные сферы сельского хозяйства. Автор демонстрирует новый подход, новый уровень мировосприятия и научного исследования, рассматривая земледелие как философию.

Подробнее...

Национальная библиотечная неделя в НАУА 

началась с визита в музей-институт имени Комитаса

1000001

Национальная библиотечная неделя, которую Армянская библиотечная ассоциация организует с 2002 года, проходит в этом году 15-22 апреля. К мероприятию также присоединилась научная библиотека НАУА.

Подробнее...

Новая книга

Shapik_1

Երիցյան, Ս.Կ., Գրիգորյան Հ.Է.   Օրգանական երկրագործության հիմունքներ : Ուսումնական ձեռնարկ / Ս.Կ. Երիցյան, Հ.Է. Գրիգորյան; ՀՀ ԿԳՆ; ՀԱԱՀ - Երևան: Արմավ, 2019. - 112 էջ: նկ., աղյս. 21 սմ.

Пособие составлено в соответствии с действующей учебной программой. В нем освещены принципы ведения органического земледелия, проблемы сохранения плодородия почв, организации питания растений и борьбы с вредителями, а также некоторые аспекты правового регулирования данных вопросов.

Подробнее...

New book

9999999999999999999999

Ավետիսյան, Սամվել  Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի տեղեկատու / Ս. Ավետիսյան, Վ. Գրիգորյան ; Առաջաբան՝ Հ. Ծպնեցյան, Լ. Մարտիրոսյան ; Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Հյուսիսային համալսարան. - Երևան : Մեկնարկ, 2018. - 1056 էջ ; 29 սմ.

19 февраля 2019  года, в день дарения книг, Библиотека НАУА получила очень ценную книгу в подарок от  доктор экономических наук, профессора Самвела Аветисяна.

 

Подробнее...

Еще статьи...