• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

News

New book

9999999999999999999999

Ավետիսյան, Սամվել  Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի տեղեկատու / Ս. Ավետիսյան, Վ. Գրիգորյան ; Առաջաբան՝ Հ. Ծպնեցյան, Լ. Մարտիրոսյան ; Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Հյուսիսային համալսարան. - Երևան : Մեկնարկ, 2018. - 1056 էջ ; 29 սմ.

On February 19, 2019, on Book Giving Day, Doctor of Economics, Professor S. Avetisyan donated this valuable book to ANAU Library.

Read more...

We exist with Tumanyan 

Book giving day at ANAU

19.2019

The beautiful tradition of book giving gathered readers of ANAU in the University Hall to celebrate the 150th anniversary of Hovhannes Tumanyan and to value the book's role. During the event, organized with ANAU Scientific Library and Students Council’s efforts, Tumanyan’s poems were performed. It was the proof that Tumanyan is always with us and inside us.

Read more...

February, 20, book donation day

 19

The 19th of February, the birthday of great Armenian poet Hovhannes Tumanyan, by the initiative Union of Writers of Armenia and by the Government decision is celebrated as the book day.

On February 19, at 12:30, we all invite ANAU Library and Student Council to commemorate the 150th anniversary of Hovhannes Tumanyan's birthday and the book donation.

You can not only donate the library, but also get a gift from your professional and fiction books.

New literature for farmers

3-2018

Dear staff and students, We are pleased to present you a list of newly received literature in  Library  ANAU on biological peculiarities of cultivated crops, cultivation technologies, diseases, agricultural irrigation, as well as agricultural animal diseases and their electronic versions.

Read more...

Electronic library system

052222

Dear readers, ANAU Scientific Library offers to use the "CONSULTANT STUDENT" electronic library system. It contains Russian-language scientific and educational literature. For more information, please contact the Scientific Library.

Link web site  http://studentlibrary.ru

More Articles...