• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

News

There are no translations available.

EBSCO միջազգային տեղեկատվական ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն

EBSCO

Սիրելի աշխատակիցներ, ընթերցողներ
Ունեք բացառիկ հնարավորություն՝ ազատ օգտվելու  EBSCO միջազգային տեղեկատվական ծառայությունների՝ թվով  11 տվյալների բազայից։ 

Առաջարկը կգործի մինչև 2022թ․դեկտեմբերի 31-ը
Մուտք գործելու համար օգտվեք հետևյալ լինկից https://search.ebscohost.com/

Read more...

There are no translations available.

Մանկավարժական համալսարանի պատվիրակների այցը Ագրարային

22.044.2022

ՀԱԱՀ գիտական գրադարանը հունիսի 24-ին ընդունեց հատուկ հյուրերի՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Կուլտուրայի ֆակուլտետի գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ մասնագիտության մի խումբ ուսանողների՝ բանասիրության թեկնածու, դոցենտ Արմինե Հակոբյանի գլխավորությամբ։

Read more...

Charents’s Year: Library Week - 2

22.04.1

Within the framework of Library Week (this year it is dedicated to Charents’s 125 anniversary) ANAU Scientific Library together with the Agricultural College named after A.Qochinyan held their ordinal charming event in the reading hall of the 2nd building of the University. This event enriched Charents’s Year with one more color, all the students and lecturers gathered there went back to their historical sources.

Read more...

Charents as an official; presented by Hamo Sukiasyan

20.04.1

Today, on April 20, Head of the Chair of Social Sciences, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor Hamo Sukiasyan revealed the unknown Charents to his colleagues and students. The topic "Unknown pages from Yeghishe Charents's public activity" was really unknown to the audience.

 լսարանին։ 

Read more...

National Library Week – 2022


Charents-25

One of the most important initiatives of the Armenian Library Association is the National Library Week (NLW).

This year the National Library Week (NLW), which has already become a tradition in Armenia and is popular with the public is dedicated to the 125th anniversary of the great poet Yeghishe Charents. It launches on April 18.

Read more...

More Articles...