• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Ֆիզիկա

 1. Աբրահամյան Մ.Գ.- Մեխանիկայի ֆիզիկական հիմունքները
 2. Գևորգյան  Ռ.Գ.- Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց
 3. Խաչատրյան  Ա.Ժ.- Մեխանիկա. Ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու
 4. Խաչատրյան  Ա.Ժ.- Մեխանիկա. Ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու լուծումերով
 5. Խաչատրյան Ա.Ժ.- Մոլեկուլային ֆիզիկա. Ջերմադինամիկա: Ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու
 6. Խաչատրյան Ա.Ժ.- Մոլեկուլային ֆիզիկա. Ջերմադինամիկա: Ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու լուծումներով
 7. Ղազարյան Է.Մ.- Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքները
 8. Ոսկանյան, Ֆր. Վ.  Ֆիզիկական մեծությունների միավորները և դրանց չափայնություններ
 9. Պապոյան Ա.Ա. - Ֆիզիկա . համառոտ ձեռնարկ բուհական դասընթացին նախապատրաստվելու համար
 10. Սահակյան Ս.Գ- Քվանտային մեխանիկա
 11. Սահակյան Ս.Շ. Ֆիզիկայի խնդիրների ժողովածու
 12. Սավելև Ի.Վ. - Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց . Հտ.1   - Մեխանիկա, տատանումներ և ալիքներ, մոլեկուլյար ֆիզիկա
 13. Սարգսյան, Ռ. Հ.   Ֆիզիկայի տիպային խնդիրների լուծումների մեկնաբանություն
 14. Վոլկենշտեյն Վ.Ս - Ֆիզիկայի ընդհանուր դասընթացի խնդիրների ժողովածու
 15. Кингсеп А.С.-  Основы физики