• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Քաղաքացիական պաշտպանություն

 1. Ալտունին Ա.Տ.   Քաղաքացիական պաշտպանություն
 2. Ալտունին Ա.Տ   Քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումները տարերային աղետների  դեմ մղվող պայքարում
 3. Գրիգորյան  Հ.Մ.- Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցեր
 4. Եգորով Պ.Տ.  և ուրիշն.    Քաղաքացիական պաշտպանություն
 5. Ենգոյան Մ.Ն.- Արտակարգ իրավիճակների կառավարումը
 6. Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսությանը վնաս պատճառող բնական և մարդածին աղեռների  ռիսկերի նվազեցման ուղեցույց
 7. Հարությունյան Հ.Ս. Արտակարգ իրավիճակների և  քաղպաշտպանության հիմնահարցեր
 8. Մեժլումյան Ռ.Ա.   Քաղաքացիական պաշտպանություն և անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում
 9. Մինասյան Մ.- Մարտական թունավոր նյութերը և օգնությունը դրանցով թունավորվածներին
 10. Սուդակով  Ա.Կ.- Բնակչության պաշտպանությունը ռադիոակտիվ նստվածքներից
 11.  Атаманюк  В.Г.  Гражданская оборона
 12. Николаев И.М. - Гражданская оборона на объектах агропромышленного комплекса