• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

       Գինի, գինեգործություն


 1. Գաբրիելյան Արտակ-  Խաղողի և գինու որակի վերահսկում
 2. Դանիելյան Դ.Հ. - Գինեգործության հիմունքներ
 3. Կազումյան,Կարեն Նորիկի - Ծծմբի երկօքսիդի կիրառումը գինեգործությունում
 4. Կազումով Ն. -Հայաստանի խաղողի և պտղա-հատապտղային գինիների տեխնոլոգիա
 5. Կազումով Ն. -Հայաստանի խաղողի և պտղա-հատապտղային գինիների տեխնոլոգիա .2013թ.
 6. Մնացականյան Ա.Վ. և ուրիշն . - Գինեգործական ձեռնարկությունների տեխնոլոգիական սարքավորումների հաշվարկ 
 7. Մուրադյան Զ․ - Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն
 8. Մուրադյան Զ.Ք.- Գինու ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների հետազոտման մեթոդական ցուցումներ
 9. Սամվելյան Լ.Ռ. - Գինեգործական  ձեռնարկությունների սարքավորումներ
 10. Սիմոնյան Ն.- Գինու տեխնոլոգիա
 11. Տեր-Մովսեսյան Հ.Ժ.- Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա.Մաս I
 12. Տեր-Մովսեսյան Հ.Ժ.- Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա.Մաս II
 13. Бегунова Р.Д.- Химия вина
 14. Кишковский З.Н.- Технология вина
 15. Технология производства красных столовых вин