• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Животноводство

 1. Արզումանյան Ե.Ա.- Անասնաբուծություն
 2. Բաղդասարյան, Ա․ Գ․  Արեգակնային և արհեստական ճառագայթների հիգիենիկ նշանակությունը և օգտագործումը անասնապահության մեջ
 3. Կրուգլով, Վ.Տ.- Գյուղատնտեսական կենդանիների պաշտպանությունը ռադիոակտիվ, քիմիական և բակտերիոլոգիական վարակումից
 4. Ղարաջյան Ա.Մ. - Փորձարարկան գործի մեթոդները անասնաբուծության մեջ
 5. Ղարաջյան Ա.Մ.,Մարմարյան Յու.Գ. - Բնական ցեոլիտները գյուղատնտեսությունում
 6. Մարմարյան Յու.Գ. - Անասնաբուծության հիմունքներ
 7. Շահնազարյան Ս.Ա.,,Կասպարյան Գ.Ի.- Կովկասյան գորշ ցեղի տնտեսա- կենսաբանական հատկությունները և կատարելագործման ուղիները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում
 8. Ռուխկյան Ա.Ա.- Գյուղատնտեսական կենդանիների  բուծումը
 9. Ռուխկյան Ա.Ա. -Տոհմային գործը անասնաբուծության մեջ
 10. Мурусидзе Д.Н.- Технология производства продукции животноводства
 11. Шляхтунов В.И.- Основы зоотехнии
 12. Routledge handbook of animal welfare