• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Երկրագործություն

 1. Բարձրարժեք գյուղատնտեսությունը բնապահպանական մոտեցումներով
 2. Գալստյան Ց.Մ.- Երկրագործության հիմունքներ 
 3. Գալստյան Ց.Մ.- Երկրագործության հիմունքներ գյուղատնտեսության մեքենայացում մասնագիտություն-ների համար
 4. Գալստյան Ց,Մ,- Երկրագործություն
 5. Գյուլխասյան Մ. Ագրոնոմիայի հիմունքներ
 6. Գուլյան Ա. Ա., Մանուկյան Ռ.Ռ.- Երկրագործություն
 7. Հակոբյան Ա.Խ.- Երկրագործություն հողագիտության հիմունքներով
 8. Հակոբյան Պ.Ն.- Երկրագործության սիստեմները Հայկական ՍՍՀ լեռնային գոտում
 9. Մանուկյան Ռ.Ռ., Կարապետյան Ֆ. Հ.- Երկրագործություն հողագիտության հիմունքներով
 10. Ցուպակ Վ.Ֆ.-  Ագրոնոմիայի  և բուսաբանության հիմունքների գործնական  աշխատանքների ձեռնարկ
 11. Баздырев Г.И. - Земледелие
 12. Вильямс В. - Основый,общего земледелия
 13. Доспехов Б.А. - Практикум по земледелию
 14. Матюк Н.С. - Экологическое земледелие с основами  почвоведения и агрохимии
 15. Фермер-Базовый уровень