• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

            Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

 1. Աղաբաբյան Ա.Ա.-  Կաթի քիմիա և ֆիզիկա առարկայի լաբորատոր պարապմունքների ուսումնական ձեռնարկ
 2. Բեգլարյան Ռ.Ա.,Բեգլարյան Ա.Ռ. Կաթի, կաթնամթերքի և մանկական սննդի տեխնոլոգիա
 3. Բեգլարյան Ռ.Ա.,Բեգլարյան Ա.Ռ. Կաթի և կաթնամթերքների տեխնոլոգիա
 4. Դիլանյան Զ. - Կաթի և կաթնամթերքների տեխնոլոգիան
 5. Ինիխով Գ..Ս. -Կաթի և կաթնամթերքների բիոքիմիա
 6. Ղարագուլյան Մ.Ս.- Կաթի և կաթնամթերքների անալիզները
 7. Ղարագուլյան Մ.Ս.- Տեխնոքիմիական և բակտերիոլոգիական վերահսկողությունը կաթնամշակման ձեռնարկություններում
 8. Մաղաքյան Ջ.Թ.- Կաթնագործություն առարկայի լաբորատոր և գործնական պարապմունքների ուսումնական ձեռնարկ
 9. Նուրազյան Ա.Գ.- Կաթի և կաթնամթերքների մանրէակենսաբանություն
 10. Арсеньева Т.П. - Справочник  технолога молочного производства. Технология и рецептуры. Т.4
 11. Илюхин В.В.- Монтаж, наладка, диагностика, ремонт и сервис оборудования предприятий молочной промышленности
 12. Касторных М.С.- Товароведение и экспертиза жиров, молока и молочных продуктов
 13. Крусь Г.Н. - Технология молока и молочных продуктов
 14. Курочкин А. А.- Технологическое оборудование для переработки продукции животноводстства
 15. Лях В. Я. - Качество молока
 16. Обухов П.А.- Обработка молока и уход за молочным оборудованием
 17. Смирнов А.В.- Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии молока и молочных продуктов
 18. Шалыгина А. М.- Обшая технология молока и молочных продуктов