• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

             Շրջակա միջավայր

  1. Ավետիսյան Ս.- Բնական պաշարների օգտագործման նորամուծական եղանակների միջազգային փորձը և Հայաստանում կիրառման հնարավորությունները
  2. Գալստյան Մ.Հ.- Բնապահպանական  կենսատեխնոլոգիաներ
  3. Գալստյան Մ. Հ. - Հայաստանի կենսաբազմազանությունը և բնության հատուկ պահպանվող տարածքները
  4. Գրիգորյան  Գ.Բ.- Լեռնային լանդշաֆտների պահպանության հիմունքները
  5. Էֆենդյան Պ.Ս. - Բնական ռեսուրսների մոնիթորինգ և կադաստր
  6. Հակոբյան Լ.Լ.- Բնօգտագործման էկոնոմիկա
  7. Հայրապետյան Է.Մ.- Բնության պահպանության հիմունքներ
  8. Հայրապետյան Է.Մ. -  Շրջակա միջավայրի պահպանություն
  9. Հարությունյան Վյաչեսլավ   - Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ
  10. Հարությունյան Վյաչեսլավ Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ-լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ուսումնական ձեռնարկ
  11. Մարկոսյան Մարինե - Բնական ռեսուրսների կայուն կառավարում
  12. Մելքումյան Լ.Ս. -Բնապահպանության հիմունքներ
  13. Файвуш Г.М., Алексанян А.С.- Местообитания Армении