• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Բույսերի  պաշտպանություն   

 1. Աղաջանյան Գ.- Հայաստանի մոլախոտային բուսականությունը և պայքարը նրա դեմ- Հտ.4
 2. Առաքելյան Ա.Հ.- Պտղատու շառերի վնասատուները և պայքարի միջոցառումները
 3. Ավագյան Գ.Վ. - Գյուղատնտեսական ֆիտոպաթոլոգիայի պրակտիկում  
 4. Ավագյան Գ.Վ.- Ֆիտոպաթոլոգիա. Անտառային տնտեսություն
 5. Ավագյան Գ.Վ.- Ցորենի և գարու հիվանդությունները
 6. Բույսերի պաշտպանության ձեռնարկ
 7. Թումանյան Հ.-Հայաստանի կուլտուրական բույսերի լվիճները
 8. Թումանյան Հ.-Պտղատու ծառերի վնասատուները և պայքարը նրանց դեմ
 9. Թունաքիմիկատների բացասական ազդեցության նվազեցումը
 10. Հակոբյան Գ.Ա. և ուրիշն.- Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասատուները և նրանց դեմ կիրառվող պայքարի միջոցառումները
 11. Մելիքյան Անդրեաս- Բույսերի արտաքին կարանտին օրգանիզմների բացահայտման բուսասանիտարական փորձաքննություն
 12. Մելիքյան Ա.Շ – Բույսերի որոշ կարանտին օրգանիզմների բացահայտման և նույնականացման ուղեցույց
 13. Պայքար վնասատուների և հիվանդությունների դեմ առանց թունաքիմիկատների
 14. Տեր-Գրիգորյան Ա.Ջ., Մելիքյան Ա.Շ.- Բուսասանիտարիայի հիմունքներ
 15. Տեր-Գրիգորյան Ա.Ջ. և ուրիշն. - Մշակաբույսերի  որոշ վնասակար օրգանիզմների  կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունները
 16. Хохряков М.Я- Определитель болезней растений
 17. Мозолевская Е.Г.  - Практикум по лесной энтомологии
 18. Мозолевская Е.Г - Лесная энтомологи