• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Բույսերի  պաշտպանություն   

 1. Աղաջանյան Գ.- Հայաստանի մոլախոտային բուսականությունը և պայքարը նրա դեմ- Հտ.2
 2. Աղաջանյան Գ.- Հայաստանի մոլախոտային բուսականությունը և պայքարը նրա դեմ- Հտ.4
 3. Առաքելյան Ա.Հ.- Պտղատու ծառերի վնասատուները և պայքարի միջոցառումները
 4. Առաքելյան Ա.Հ.- Պտղատու ծառերի վնասատուները
 5. Ավագյան Գայանե Բույսերի իմունիտետ
 6. Ավագյան Գայանե   Խաղողի վազի վնասակար օրգանիզմները և դրանց դեմ ինտեգրացված պայքարի միջոցառումները
 7. Ավագյան Գ.Վ. - Գյուղատնտեսական ֆիտոպաթոլոգիայի պրակտիկում  
 8. Ավագյան Գ.Վ.- Ֆիտոպաթոլոգիա. Անտառային տնտեսություն
 9. Ավագյան Գ.Վ.- Ցորենի և գարու հիվանդությունները
 10. Արարատյան Ա․Գ․- Հայաստանի մոլախոտերը
 11. Բույսերի պաշտպանության ձեռնարկ
 12. Զարբաբյան, Ա․ Հ․ Պահեստային վնասատուները և պայքարը նրանց դեմ
 13. Թումանյան Հ.-Հայաստանի կուլտուրական բույսերի լվիճները
 14. Թումանյան Հ.-Պտղատու ծառերի վնասատուները և պայքարը նրանց դեմ
 15. Թունաքիմիկատների բացասական ազդեցության նվազեցումը
 16. Խաղողի և պտղահատապտղատու տնկարկների պաշտպանությունը վնասատուներից և հիվանդություններից
 17. Կարապետյան Ռ․Ս․ - Հայաստանում տարածված մոլախոտերի ատլաս
 18. Կարապետյան, Ն.Հ Մոլախոտերի դեմ պայքարելու քիմիական մեթոդը Հայկական ՍՍՌ-ում
 19. Հակոբյան Գ.Ա. և ուրիշն.- Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասատուները և նրանց դեմ կիրառվող պայքարի միջոցառումները
 20. Հայաստանի տարածքում մշակաբույսերի հիմնական վնասատուների ու հիվանդությունների տարածումը ևդրանց դեմ պայքարի միջոցները
 21. Մարջանյան, Գ. Մ.Բույսերի պաշտպանության համար օգտագործվող թունավոր նյութեր
 22. Մելիքյան Անդրեաս- Բույսերի արտաքին կարանտին օրգանիզմների բացահայտման բուսասանիտարական փորձաքննություն
 23. Մելիքյան Ա.Շ – Բույսերի որոշ կարանտին օրգանիզմների բացահայտման և նույնականացման ուղեցույց
 24. Միրզոյան, Ս․ Ա․- Անտառային ծառերի վնասատուները և պայքարը նրանց դեմ
 25. Միրզոյան, Ս․ Ա․ Ծառերի, թփերի, բնի ու ճյուղերի վնասատուները 
 26. Պայքար վնասատուների և հիվանդությունների դեմ առանց թունաքիմիկատների
 27. Տեր-Գրիգորյան Ա.Ջ., Մելիքյան Ա.Շ.- Բուսասանիտարիայի հիմունքներ
 28. Տեր-Գրիգորյան Ա․, Սարգսյան Ս․ -Պտղատու ծառատեսակների հիվանդություններ և պայքար
 29. Տեր-Գրիգորյան Ա․, Սարգսյան Ս․- Պտղատու ծառատեսակների վնասակար էնտոմոֆաունա և պայքար
 30. Տեր-Գրիգորյան Ա.Ջ. և ուրիշն. - Մշակաբույսերի  որոշ վնասակար օրգանիզմների  կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունները
 31. Хохряков М.Я- Определитель болезней растений
 32. Мозолевская Е.Г.  - Практикум по лесной энтомологии
 33. Мозолевская Е.Г - Лесная энтомологи
Տեր-Գրիգորյան Ա․, Սարգսյան Ս․ -Պտղատու