• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Ֆինանսներ


 1. Բադանյան Լ. Հ. Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
 2. Բադանյան Լ. Հ. Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ. 2010
 3. Բայադյան Ա.Հ. - Բյուջետային կազմակերպությունների ֆինանսներ
 4. Բայադյան  Ա.Հ.  ՀՀ ագրովերամշակող արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսա-տնտեսական գործունեության և ռիսկերի գնահատման հիմնահարցերն ու լուծման ուղիները
 5. Բայադյան Ա.Հ.- Ձեռնարկությունների ֆինանսական դրության գնահատումը
 6. Բայադյան Ա.Հ.- Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները  և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
 7. Բայադյան Ա.Հ.  Տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության ֆինանսական վերլուծության անհրաժեշտությունը
 8. Բայադյան Ա.Հ.- Տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը
 9. Բայադյան Ա. Հ.- Տնտեսավարող սուբյեկտների սնանկացման և ռիսկերի գնահատման մեթոդիկան
 10. Բայադյան Ա.Հ.- Ֆինանսական միջոցների  կազմավորման, օգտագործման և բարելավման ուղիները ՀՀ ագրարային  ոլորտում
 11. Բայադյան Ա.Հ.- Ֆինանսական կայունության, գործարար ակտիվության և իրացվելիության գնահատման ցուցանիշներն ու դրանց հաշվարկման մեթոդիկան
 12. Բայադյան Ա.Հ.- Ֆինանսական բացատրական բառարան
 13. Բայադյան Ա.Հ. -  Ֆինանսական վերլուծություն
 14. Բայադյան Ա.Հ., Մկրտչյան Ս.- Ֆինանսների ընդհանուր տեսություն
 15. Գալստյան Մերուժան - Ձեռնարկության ֆինանսներ
 16. Ղազարյան Ս.Ծ. - Ֆինանսական արդյունքների  կառավարչական հաշվառումը
 17. Ջանջուղազյան Ա.Ս. -Բյուջեների կատարման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում
 18. Սահակյան Ռ.Ա. - ֆինանսական գործիքներ և մեխանիզմներ 
 19. Պիվազյան Հ.Վ    ՀՀ պետական բյուջեի նախագծի կառուցվածքը, կազմման մեթոդները, քննարկման և հաստատման կարգը, գործընթացի տարրերը
 20. Սալնազարյան Ա.Բ- Ֆինանսական շուկաներ և ծառայություններ
 21. Սուքիասյան Գ.Ա.- Ֆինանսական գործունեության իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում
 22. Սուքիասյան Ս.Ս.- Ֆինանսական շուկաներ և ծառայություններ
 23. Бабешко Л.О. - Математическое моделирование финансовой деятельности
 24. Балабанов  А.- Финансы
 25. Фисенко М.К.- Теория Финансов