• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Ֆինանսներ


  1. Բադանյան Լ. Հ. Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
  2. Բադանյան Լ. Հ. Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ. 2010
  3. Բայադյան Ա.Հ. - Բյուջետային կազմակերպությունների ֆինանսներ
  4. Բայադյան  Ա.Հ.  ՀՀ ագրովերամշակող արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսա-տնտեսական գործունեության և ռիսկերի գնահատման հիմնահարցերն ու լուծման ուղիները
  5. Բայադյան Ա.Հ.- Ձեռնարկությունների ֆինանսական դրության գնահատումը
  6. Բայադյան Ա.Հ.- Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները  և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
  7. Բայադյան Ա.Հ.  Տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության ֆինանսական վերլուծության անհրաժեշտությունը
  8. Բայադյան Ա.Հ.- Տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը
  9. Բայադյան Ա. Հ.- Տնտեսավարող սուբյեկտների սնանկացման և ռիսկերի գնահատման մեթոդիկան
  10. Բայադյան Ա.Հ.- Ֆինանսական միջոցների  կազմավորման, օգտագործման և բարելավման ուղիները ՀՀ ագրարային  ոլորտում
  11. Բայադյան Ա.Հ.- Ֆինանսական կայունության, գործարար ակտիվության և իրացվելիության գնահատման ցուցանիշներն ու դրանց հաշվարկման մեթոդիկան
  12. Բայադյան Աշոտ  -  Ֆինանսական վերլուծություն
  13. Բայադյան Ա.Հ., Մկրտչյան Ս.- Ֆինանսների ընդհանուր տեսություն
  14. Գալստյան Մերուժան - Ձեռնարկության ֆինանսներ
  15. Ղազարյան Ս.Ծ. - Ֆինանսական արդյունքների  կառավարչական հաշվառումը
  16. Մուրադյան Ս. - Ֆինանսական իրավունք
  17. Ջանջուղազյան Ա.Ս. -Բյուջեների կատարման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում
  18. Սահակյան Ռ.Ա. - ֆինանսական գործիքներ և մեխանիզմներ 
  19. Պիվազյան Հ.Վ    ՀՀ պետական բյուջեի նախագծի կառուցվածքը, կազմման մեթոդները, քննարկման և հաստատման կարգը, գործընթացի տարրերը
  20. Սալնազարյան Ա.Բ- Ֆինանսական շուկաներ և ծառայություններ
  21. Սուքիասյան Գ.Ա.- Ֆինանսական գործունեության իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում
  22. Սուքիասյան Գ.Ա. - Ֆինանսական իրավունք
  23. Սուքիասյան Ս.Ս.- Ֆինանսական շուկաներ և ծառայություններ
  24. Վարդանյան Վ. Ֆինանսների ընդհանուր տեսություն. Ֆինանսներ.Ձեռնարկությունների ֆինանսներ. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն
  25. Бабешко Л.О. - Математическое моделирование финансовой деятельности
  26. Балабанов  А.- Финансы
  27. Фисенко М.К.- Теория Финансов