• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Տնտեսագիտության տեսություն

 1. Անանյան Լ. - Տնտեսական պատմություն
 2. Ավետիսյան Ս.- Տնտեսագիտության տեսություն
 3. Բայադյան Ա.Հ.- Տնտեսագիտական բառարան
 4. Գոռթնի Ջ.- Տնտեսագիտություն. Մասնավոր  և հասարակական ընտրություն
 5. Թովմասյան Ռ.Ա.- Տնտեսագիտության տեսություն
 6. Խաչատրյան Տնտեսագիտության տեսություն
 7. Խլղաթյան Ի.Ե.- Տնտեսագիտության տեսություն (տեստերի ժողովածու)
 8. Կիրակոսյան Գ.Ե., Խլղաթյան Ի.Ե- Տնտեսագիտության տեսություն
 9. Կիրակոսյան Գ. և ուրիշն. - Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն
 10. Ներսիսյան Մրցակցությունը և մենաշնորհը
 11. Ներսիսյան Կ.- Տնտեսագիտության  տեսության խնդիրների ժողովածու
 12. Ստեփանյան Ս.Շ. - Տնտեսագիտության հիմնադրույթներ
 13. Տնտեսագիտություն - Խմբ.Ռ.Ն. Սարինյան
 14. Տնտեսագիտության տեսություն դասընթացի սեմինար պարապմունքների մեթոդական ձեռնարկ - Կ.Ներսիսյան
 15. Տոնոյան Թամարա Տնտեսագիտության հիմունքներ
 16. Օրդուխանյան Վ.Մ. - Պահանջարկն ու սպառողական վարքագծի տեսություն
 17. Сидорович А.В.- Курс экономической теории
 18. Чепурин М.Н. - Курс экономической теории
 19. Чепурин М.Н. - Курс экономической теории-1995