• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Նոր գիրք

kerart1111111111

Թովմասյան, Գ.Ա.    Կերարտադրության վարում՝ շրջակա միջավայրի պահպանության հիմունքներով : Ուսուցողականձեռնարկ / Գ.Ա. Թովմասյան - Երևան; 2019. - 56 էջ; աղյս., 2 էջ գուն. նկ.

Ուսուցողական ձեռնարկում շարադրված են ՀՀ-ում արոտամարգագետնային և դաշտավարական կերարտադրության վարման հիմնահարցերը:

Այդ հարցերը էական նշանակություն ունեն բնական կերային հանդակների (արոտավայրեր, խոտհարքներ) ու մշակովի վարելահողերի պահպանման, վերականգնման և արդյունավետ օգտագործման, ինչպես նւսև շրջակա միջավայրի և ընդհանուր կենսաբազմազանության պահպանման համար:

Ձեռնարկը նախատեսված է գյուղատնտեսական բնագավառի մասնագետների, անասնապահությամբ և կերարտադրությամբ զբաղվող ֆերմերների համար: