• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Ինֆորմատիկա, Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ

 1. Աբրահամեան Ա., Բարոեան   Ինֆորմատիկայի հիմունքներ
 2. Գալանտերյան  Ա.- Ինֆորմատիկա, համակարգչային տեխնոլոգիաներ
 3. Գյուլումյան Ս.- Տեղեկատվական համակարգեր և տեխնոլոգիաներ
 4. Կոսեմյան Ս.Է.- Excel աղյուսակային խմբագրիչի կիրառումը գործնականում
 5. Կոսեմյան Ս.Է.- MS Excel աղյուսակային խմբագիր (գործնական ձեռնարկ)
 6. Կոսեմյան Ս.է.- Ինֆորմատիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմունքներ
 7. Կոսեմյան Ս.Է. - Հաշվողական գործընթացների ալգորիթմացում և ծրագրավորում
 8. Համբարձումյան Շ.Դ. - Ինֆորմացիոն համակարգեր և տեխնոլոգիաներ
 9. Гарнаев А.- Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах
 10. Божко В..П. - Информационные технологии в экономике и управлении
 11. Васюхин О.В. - Информационный менеджмент:Краткий курс
 12. Карминский А.М.- Информационные системы в экономике .Часть.1
 13. Куликов Г. Г.- Автоматизированные информационные системы в экономике 
 14. Моор П. К. - Информационные системы в экономике
 15. Мхитарян С.В. - Маркетинговая информационная система
 16. Ясенев В.Н.- Информационные  системы и технологии в экономике