• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Նոր գիրք


kazm


Հայկազյան Վարդան         Նոր երկրագործության փիլիսոփայություն: Քրեստոմատիա.-Երևան: Ակտուալ արվեստ,2019.- 425էջ


Սույն գիրքը ընդգրկում է գյուղատնտեսության ամենատարբեր ոլորտները: Հեղինակը որպես փիլիսոփայություն քննում և ներկայացնում է երկրագործությունը. նոր մոտեցում, աշխարհընկալման  ու գիտական հետազոտությունների նոր մակարդակ:

Սա այն հազվադեպ գրքերից է , որում ամբողջական տեղեկություն է պարունակվում երկրագործության և դրա հետ առնչություն ունեցող գիտական ուղղությունների մասին:

Վ.Հայկազյանի  հեղինակած  «Նոր երկրագործության փիլիսոփայություն»  օգտակար և ուսանելի գիրքը, հավասարապես պիտանի է  հողօգտագործողների, ուսանողների և գյուղատնտեսության հետ առնչվող տարբեր մասնագետների համար:

Ագրարային համալսարանի գիտական գրադարանը շնորհակալություն է հայտնում անվանի գիտնականին վերոնշյալ գրքից գրադարանին նվիրելու համար: