• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

New book

9999999999999999999999

Ավետիսյան, Սամվել  Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի տեղեկատու / Ս. Ավետիսյան, Վ. Գրիգորյան ; Առաջաբան՝ Հ. Ծպնեցյան, Լ. Մարտիրոսյան ; Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Հյուսիսային համալսարան. - Երևան : Մեկնարկ, 2018. - 1056 էջ ; 29 սմ.

On February 19, 2019, on Book Giving Day, Doctor of Economics, Professor S. Avetisyan donated this valuable book to ANAU Library.

“The directory of the residencies of Armenia” is an encyclopedia. The authors presented the history of communities and villages, natural conditions, populations 

and short information about industrial and recreational potential of Armenia. The book can be useful for scientific-educational and practical goals. The book is of interests for territorial administration bodies, tourist agencies, local self-government bodies, as well as for a wide range of readers. 


The book is of interests for territorial administration bodies, tourist agencies, local self-government bodies, as well as for a wide range of readers.