• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Նոր գիրք

9999999999999999999999

Ավետիսյան, Սամվել  Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի տեղեկատու / Ս. Ավետիսյան, Վ. Գրիգորյան ; Առաջաբան՝ Հ. Ծպնեցյան, Լ. Մարտիրոսյան ; Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Հյուսիսային համալսարան. - Երևան : Մեկնարկ, 2018. - 1056 էջ ; 29 սմ.

2019թ. փետրվարի 19-ին ՝ գիրք նվիրելու օրը, ՀԱԱՀ գրադարանը տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Ս. Ավետիսյանի կողմից նվիրատվություն ստացավ այս շատ արժեքավոր գիրքը: 

«Հայաստանի բնակավայրերի տեղեկատուն» հանրագիտարանային բնույթի աշխատություն է: Հեղինակները ներկայացրել են ՀՀ համայնքների և գյուղերի պատմության, բնական պայմանների, բնակչության, արտադրական և ռեկրեացիոն ներուժի համառոտ տեղեկատվությունը: Գիրքը կարող է օգտակար լինել ինչպես գիտաուսումնական, այնպես էլ գործնական նպատակներով: Այն հետաքրքրություն է ներկայացնում տարածքային կառավարման մարմինների, տուրիստական գործակալությունների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև ընթերցողների լայն շրջանակի համար: