• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Նոր գիրք


tamoyan

Թամոյան Ս. Շրջակա միջավայրի պահպանություն և ագրոէկոլոգիա: Ուսումնական ձեռնարկ/ Ս.Թամոյան. -Եր.:ՀԱԱՀ, 2018.-150 էջ:

Ուսումնական ձեռնարկը կազմված է «Շրջակա միջավայրի պահպանություն և ագրոէկոլոգիա» առարկայի ուսուցման ծրագրերին համապատասխան և նախատեսված է ՀԱԱՀ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների և հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի ուսանողների համար: 

Այն կարող է օգտակար լինել նաև մագիստրանտներին, ասպիրանտներին և ոլորտում աշխատող մասնագետներին: