• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Նոր գիրք

integratsvats_payqar

Ավագյան Գ.   Ինտեգրացված պայքար Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի առավել տարածված ու վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների դեմ/Գ.Ավագյան, Դ.Պետրոսյան, Ա. Ներսիսյան.- Երևան: Անտարես 2017. - 432 էջ

Սույն ձեռնարկի հրատարակումը նպատակ ունի բույսերի պաշտպանության գործում աջակցել տնտեսվարողներին ժամանակին հայտնաբերել ճանաչել, նույնականացնել վնասատուներին ու հիվանդությունները և դրանց դեմ կազմակերպել ինտեգրացված պայքարի համապատասխան միջոցառումներ:

Ձեռնարկում նկարագրվել են հիվանդությունների ու վնասատուների զարգացման բոլոր փուլերը, ներկայացվել մշտադիտարկումների իրականացման մեթոդներն ու պայքարի միջոցառումները:

Ձեռնարկն օգտակար կլինի բույսերի պաշտպանության խնդիրներով զբաղվող լայն շրջանակների համար: