• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Экономика сельского хозяйства

 1. Աբրահամյան Մ. - Գյուղացիական տնտեսությունների կոոպերացումը, կառավարումը և կազմակերպումը
 2. Աթոյան Գայանե- Շրջանաձև տնտեսություն
 3. Ավետիսյան Սամվել - Գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրության համակարգի ներդրման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
 4. Ավետիսյան Ս.- Հայաստանի գյուղատնտեսությունը և ագրովերամշակումը
 5. Ավետիսյան Ս.- Պարենային և առաջին անհրաժեշտության ոչ պարենային ապրանքների շուկաների բնորոշ գծերը և կարգավորման կառուցակարգերը Հայաստանի Հանրապետությունում
 6. Բայադյան Ա.Հ.-ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրության զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները
 7. Գյուլխասյան Լ.Մ.-  Ագարակային տնտեսության կառավարում
 8. Գևորգյան Ս.- Գյուղատնտեսական կոոպերացիա
 9. Գյուղատնտեսության էկոնոմիկայի հասկացությունների և սահմանումների բացատրական բառարան
 10. Գրիգորյան Կ.Ա և ուրիշն..-Ագրարային տնտեսագիտություն
 11. Գրիգորյան Կ.Ա.- Բանջարեղենի արտադրության, վերամշակման էկոնոմիկայի և մարքեթինգի հիմնահարցերը ՀՀ-ում
 12. Գրիգորյան Կ.Ա.- Խաղողի  արտադրության, վերամշակման էկոնոմիկայի և մարքեթինգի հիմնահարցերը ագրարային բարեփոխումների անցումային փուլում
 13. Գրիգորյան Կ.Ա.- Պտուղների  արտադրության, վերամշակման էկոնոմիկայի և մարքեթինգի հիմնահարցերը ՀՀ-ում
 14. Գրիգորյան Կ.Ա.- Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա
 15. Գրիգորյան Կ.Ա.- Գյուղատնտեսության էկոնոմիկայի (ագրարային տնտեսագիտության) առարկան, նրա դասավանդման հիմնախնդիրները ներկա պայմաններում
 16. Գրիգորյան Կ.Ա. - Գյուղատնտեսության արտադրական ֆոնդերը, կապիտալ ներդրումները և դրանց օգտագործման արդյունավետության բարձրացումը 
 17. Գրիգորյան Կ.Ա.- Արտադրական ֆոնդերը (կապիտալ), ինվեստիցիաները և կապիտալ ներդրումները գյուղատնտեսության մեջ
 18. Գրիգորյան Կ.Ա.-Պարենային անվտանգության ապահովման և աղքատության նվազեցման հիմնախնդիրների լուծման ուղիները ՀՀ-ում
 19. Դավթյան Գ. Վ.- Պլանավորման հիմունքները գյուղատնտեսական ձեռնարկություններում
 20. Դավթյան Գ.Լ.,Մարգարյան և ուրիշն.- Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպումը 
 21. Դարբինյան Գ.- Կոլեկտիվ կապալի կազմակերպման հիմունքներ
 22. Հակոբյան Լ.Լ. , Ճեպեճյան Շ. Ա. - Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա
 23. Հովհաննիսյան,Դ. Ա. Մրցակցային միջավայրը և դրա կարգավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետության ագրոպարենային ոլորտում
 24. Ղազարյան է․Ս․-Գյուղացիական տնտեսության կազմակերպում։ Ֆերմեր
 25. Ճուղուրյան Ա.Գ.- Ֆինանսական  հաշվառումը  ագրոբիզնեսում
 26. Մարգարյան Լ.Ա. Աշխատանքի կազմակերպումը, նորմավորումը և վարձատրությունը ագրարային համակարգի ձեռնարկություններում
 27. Մկրտչյան Անժելա- Ներառական գյուղական հասարակություն
 28. Ուռուտյան Վ., Ավետիսյան Սամվել- Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ
 29. Քլոյան Հ. Գ.- Հայաստանի Հանրապետության ագրոպարենային համակարգի հիմնախնդիրները և զարգացման ռազմավարությունը 
 30. Базылев М.В.- Экономика и организация сельскохозяйственных предприятий с основами менеджмента
 31. Гусаков В. Г.- Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса. В 2 кн. Кн. 1
 32. Гусаков В. Г.- Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса. В 2 кн. Кн.2
 33. Зеленовский А.А.-Экономика предприятий АПК
 34. Коваленко Н.Я.- Экономика сельского хозяйства
 35. Назаренко Н.Т. Сельскохозяйственные рынки
 36. Назаренко Н.Т. - Экономика сельского хозяйства
 37. Нечаев В.И.– Организация производства и предпринимательской деятельности в АПК
 38. Малыш М.Н.- Аграрная экономика
 39. Минаков И.А - Экономика отраслей АПК
 40. Планирование инвестиций в сельское хозяйство с учетом фактора питания
 41. Серова Е.В.- Аграрная экономика
 42. Фермер-Базовый уровень
 43. Цеддиес Ю.- Экономика сельскохозяйственных предприятий