• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Հայոց լեզու

  1. Աճառյան Հր. - Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի (Համեմատությամբ 562 լեզվի). 
  2. Ասատրյան Մ.Ե. - Ժամանակակից հայոց լեզու- Ձևաբանությու
  3. Ասատրյան Մ․Ե․-Ժամանակակից հայոց լեզու․ Ձևաբանություն․1989
  4. Ավետիսյան Հ.Մ.- Գրաբարի ձեռնարկ
  5. Ավետիսյան Յու.Ս.- Պաշտոնական ոճ
  6. Ավետիսյան Յու. - Հայոց լեզու. Հնչյունաբանություն. Ուղղախոսություն. Ուղղագրություն
  7. Արզոյան Ռ.Ն.- Հայոց լեզու և խոսքի կուլտուրա
  8. Բադիկյան Խ .-Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն
  9. Գյուրջինյան Դ..- Հայոց լեզու. Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար
  10. Եզեկյան Լ.- Հայոց լեզու
  11. Եզեկյան Լ.-Հայոց լեզվի ոճագիտություն
  12. Կիրակոսյան  Գ.Հ.- Գործնական վարժություններ հայոց լեզվից
  13. Մարգարյան Ա.Ս. -Ժամանակակից հայոց լեզու. Հնչյունաբանություն
  14. Մարության Ա. - Հայոց լեզվի ոճաբանություն
  15. Մկրտումյան,Ա.Ա.- Հայոց լեզուն գործնականում : (գործնական աշխատանքների ձեռնարկ)
  16. Պապոյան  Ա.- Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն
  17. Պողոսյան Պ.Մ.- Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքները. Խոսքի տեսություն. Հտ.1
  18. Պողոսյան Պ.Մ.- Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքները. Խոսքի տեսություն. Հտ.2
  19. Ջահուկյան Գ.- Լեզվաբանության պատմություն. Հտ.1
  20. Ջահուկյան Գ.- Լեզվաբանության պատմություն. Հտ.2
  21. Սանթրյան Լ.Ս. - Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար