• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Նոր գիրք  

     

Grigoryan-kazm

Գրիգորյան Ա.Ջ.

«Բուսասանիտարիայի հիմունքներ» ուսումնական ձեռնարկ «Բուսասանիտարիայի» վերապատրաստման կուրսերի ունկնդիրների համար / Ա.Ջ.Տեր-Գրիգորյան, Ա.Շ.Մելիքյան, -Եր., ՀԱԱՀ, Հեղ.հրատ., 2016 - 230 էջ


Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված են բուսասանիտարական և կարանտին գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում, դրանք կարգավորող օրենքներն ու կանոնակարգերը: Այն կարող է հանդիսանալ ուսումնական ձեռնարկ «Բույսերի պաշտպանություն» մասնագիտության ուսանողների, մագիստրանտների և հետազոտողների համար: