• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Իրավագիտություն

 1. Աբգարյան Կ.Հ.- Բանկային իրավունք
 2. Ալոյան Տիգրան  Ֆինանսական իրավունք
 3. Բարսեղյան  Տ.Կ.-  Գործարարական իրավունք
 4. Գրիգորյան Մ.   -  Քրեական իրավունք
 5. Զաքարյան Արմեն -  Իրավունքի հիմունքներ
 6. Թամազյան Ա.  - Հարկային օրենսդրության հիմունքներ
 7. Խրոպանյուկ Վ.Ն. - Պետության և իրավունքի տեսություն 
 8. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք - մաս 1
 9. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք - մաս 2
 10. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք - մաս 3
 11. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք
 12. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք - խմբ Ն.Ա. Այվազյան
 13. Մուրադյան Ս. - Ֆինանսական իրավունք
 14. Նահապետյան Սամվել, Սարգսյան Դավիթ  - Քաղաքացիական իրավունք
 15. Նահապետյան Սամվել  - ՀՀ բանկային օրենսդրություն
 16. Ներսեսյանց Վ.Ս.- Իրավունքի և պետության տեսություն
 17. Պետրոսյան Գ. Վ.- Հայաստանի Հանրապետության  աշխատանքային  իրավունք. Ընդհանուր մաս
 18. Սուքիասյան Գ.Ա. - Ֆինանսական իրավունք
 19. Տիպային  պայմանագրեր
 20. Քոչարյան Վ. - Միջազգային իրավունք
 21. Օսիկյան Արթուր- Հարկային իրավունք