• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Նոր գիրք

Ayvazyan

Այվազյան Պետրոս Հայաստանում տարածված խաղողի հիմնական սորտերը: Խաղողագինեգործության արտադրության մասնագիտացումն ու սորտերի տեղաբախշումը: Ուսումնական ձեռնարկ: Պետրոս Այվազյան, Գագիկ Այվազյան, Յուրի  Բարսեղյան - Եր.: ՀԱԱՀ, 2015 - 270 էջ: Այվազյան, Յուրի  Բարսեղյան - Եր.: ՀԱԱՀ, 2015 - 270 էջ:

«Հայաստանում տարածված խաղողի հիմնական սորտերը» ուսումնական ձեռնարկում ընդգրկված են հայկական ժողովրդական սելեկցիայի, ներմուծված, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում և Խաղողապտղագինեգործության գիտական կենտրոն մասնաճյուղում ստեղծված նոր 65 սորտ:  Ձեռնարկում տրված են խաղողի սորտերի ամպելոգրաֆիկական համառոտ նկարագրությունը, դրանց ագրոկենսաբանական ցուցանիշները, տարածվածությունը: Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է ագրարային բուհերի, կոլեջների ուսանողների համար: Ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել նաև խաղողագործության և գինեգործության գիտությամբ զբաղվողներին, ինչպես նաև արտադրության մասնագետ այգեգործ ու գինեգործների լայն շրջանակներին: