• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Նոր գրքեր

kazm

Тарвердян А.Р. Применение теории вибрации в земледельческой механике / А. Тарвердян ; Ред.: А. Гукасян, Ц. Погосян. - Ереван: Гитутюн, 2014. - 388 с. : ил., табл., граф. ; 25 см.

Մենագրության մեջ շարադրված են գյուղատնտեսության մեքենաշինության մեջ ներդրման նպատակով կատարված թրթռատեսության առանձին դրույթների հետազոտությունների արդյունքները:

Մեծաքանակ գիտափորձնական և տեսական աշխատանքների վերլուծության և հեղինակի կողմից կատարված հետազոտությունների հիման վրա մշակված է թրթռման տեսությունը և նրա կիրառությունը գյուղատնտեսական նյութերի կոշտացողուն մշակաբույսերի և վայրեաճ բույսերի կտրման, տատանվող գութանային իրաններով փոփոխական տեսակարար դիմադրությամբ և քարերի առկայությամբ խիստ դժվարամշակ հողերի մշակման և թրթռավարման ժամանակ: