• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Միջգրադարանային բաժնույթ

ՀԱԱՀ–ի գրադարանը միջգրադարանային բաժնույթի միջոցով իրականացնում է այն գրքերի պատվերները, որոնք առկա չեն ՀԱԱՀ-ի գրադարանում:

Միջգրադարանային բաժնույթի ծառայությունից կարող են օգտվել միայն ՀԱԱՀ գրադարանի ընթերցողները:

Գրականության պատվերը կատարում է գրադարանավարը`ընթերցողի պահանջի հիման վրա:

Միջգրադարանային բաժնույթի միջոցով պատվիրված գրականությունը տրվում է 15 օր ժամկետով, միայն ընթերցասրահում պարապելու պայմանով: