• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Infectious diseases of domestic animals

 1. Անասնաբուժական նշանակության հատուկ վտանգավոր պաթոգեններ փոխանցողների վերահսկում
 2. Գյուղատնտեսական կենդանիների հատուկ վտանգավոր վարակներ
 3. Գրիգորյան Ս.Լ. -Գործնական պարապմունքների ձեռնարկ համաճարակաբանություն առարկայից
 4. Գրիգորյան Ս.Լ.-Գյուղատնտեսական կենդանիների համաճարակաբանություն և ինֆեկցիոն հիվանդություններ
 5. Կենդանական ծագման սննդամթերքի միջոցով փոխանցվող վարակիչ հիվանդություններ
 6. Կենդանիների և թռչունների հիվանդությունների  ձեռնարկ
 7. Հայրապետյան Վ. - Գյուղատնտեսական կենդանիների վիրուսային հիվանդությունները
 8. Акбаев М.Ш.- Паразитология и инвазионные болезни животных
 9. Бессарабов Б.Ф. - Болезни птиц
 10. Бессарабов Б.Ф. - Инфекционные болезни животных
 11. Куриленко А.Н..- Бактериальные и  вирусные болезни молодняка сельскохозяйственных животных
 12. Куриленко А.Н. - Инфекционные болезни молодняка сельскохозяйственных животных
 13. Сидорчук А.- Общая эпизотология
 14. Сюрин В.Н.- Вирусные болезни животных