• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Rural engineering

 1. Գաբրիելյան Հ.Կ.- Հողի էրոզիան ը պայքարը նրա դեմ
 2. Եղիազարյան Գ.Մ.- Մելիորացիա
 3. Եղիազարյան,Գ.Մ.  և ուրիշն․ - Հողի ֆիզիկա և բարձր արդյունավետությամբ ոռոգման տեխնոլոգիաներ
 4. Հայրապետյան  Է.Մ. - Հայկական ԽՍՀ հողերի մելիորացիան կուլտուրականացումը և պահպանումը
 5. Հունանյան Ն.Ա.- Հայաստանի ջրային ռեսուրսների օգտագործումը և պահպանումը
 6. Ղազինյան Ռ.Վ., Նավոյան Գ.Ռ.- Բազմամյա տնկարանների կաթիլային ոռոգման  համակարգերի նախագծման սկզբունքները
 7. Մելիքյան Գ.Մ.- Բնակավայրերի ջրամատակարարումը և արոտավայրերի  ջրարբիացումը
 8. Ներտնտեսային ոռոգման համակարգերի տեղեկատու
 9. Ոռոգման հիմունքների ուղեցույց
 10. Տեր-Զաքարյան Պ.Կ.- Գյուղատնտեսական մելիորացիա և ջրամատակարարում
 11. Տեր-Զաքարյան Պ.Կ., Մելիքյան Գ.Մ. - Գյուղատնտեսական մելիորացիայի և ջրամատակարարման գործնական պարապմունքների ձեռնարկ
 12. Зайдельман - Мелиорация почв
 13. Черемисинов А.Ю.- Агролесомелоиорация
 14. Черемисинов А.Ю.- Сельскохозяйственные мелиорации