• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Իրավագիտություն

 1. Աբգարյան Կ.Հ.- Բանկային իրավունք
 2. Ալոյան Տիգրան  Ֆինանսական իրավունք
 3. Արշակյան Ա.Պ.- Արտասահմանյան երկրների  պետության և իրավունքի պատմություն (հնագույն  ժամանակաշրջանից մինչև մեր օրերը)
 4. Արշակյան Ա.Պ.- Արտասահմանյան երկրների  պետության և իրավունքի պատմություն (ստրկատիրության  և ֆեոդալիզմի շրջան)
 5. Բարսեղյան  Տ.Կ.-  Գործարարական իրավունք
 6. Գրիգորյան Մ.   -  Քրեական իրավունք
 7. Զաքարյան Արմեն -  Իրավունքի հիմունքներ
 8. Թամազյան Ա.  - Հարկային օրենսդրության հիմունքներ
 9. Խրոպանյուկ Վ.Ն. - Պետության և իրավունքի տեսություն 
 10. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք - մաս 1
 11. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք - մաս 2
 12. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք - մաս 3
 13. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք
 14. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք - խմբ Ն.Ա. Այվազյան
 15. Մուրադյան Ս. - Ֆինանսական իրավունք
 16. Նահապետյան Սամվել, Սարգսյան Դավիթ  - Քաղաքացիական իրավունք
 17. Նահապետյան Սամվել  - ՀՀ բանկային օրենսդրություն
 18. Ներսեսյանց Վ.Ս.- Իրավունքի և պետության տեսություն
 19. Պետրոսյան Գ. Վ.- Հայաստանի Հանրապետության  աշխատանքային  իրավունք. Ընդհանուր մաս
 20. Սուքիասյան Գ.Ա. - Ֆինանսական իրավունք
 21. Տիպային  պայմանագրեր
 22. Քոչարյան Վ. - Միջազգային իրավունք
 23. Օսիկյան Արթուր- Հարկային իրավունք