• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebook

Հաճախակի տրվող հարցեր

Ինչպես կարելի դառնալ գրադարանի ընթերցող: Գրադարանի ընթերցող կարող են դառնալ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ուսանողներն ու աշխատակիցները` գրադարան ներկայացնելով անձնագիր և 3x4 չափի 1 լուսանկար:

Ինչպես գտնել անհրաժեշտ գիրքը: Անհրաժեշտ գիրքը կարելի է փնտրել կամ ըստ հեղինակի, կամ ըստ թեմայի:

Ըստ հեղինակի գրքը պետք է փնտրել գրադարանի այբբենական գրացուցակում, որտեղ քարտերը դասավորված են ըստ հեղինակների:

Ըստ թեմայի գրականությունը կարելի է փնտրել կարգային գրացուցակում, որտեղ քարտերը դասավորված են գիտության բաժիններով:

Անհրաժեշտ գրականությունը կարելի է նաև փնտրել Հայաստանի համահավաք էլեկտրոնային գրացուցակում, որի համար սեղմեք`

aleph_logo

Որքան ժամանակով են գրքերը դուրս տրվում: Դասագրքերը տրվում են մեկ ուսումնական տարի ժամկետով, գիտական գրականությունը` 10, գեղարվեստական գրականությունը` 30 օրով: Հանրագիտարաններից, հազվագյուտ, չհրատարակված նյութերից, մեկ օրինակ գրքերից կարելի է օգտվել միայն ընթերցասրահներում:

Գրադարանում առկա, բայց դուրս չտրվող գրքերից ինչպես կարող եմ օգտվել: Մեկ օրինակ գրականությունից, հանրագիտարաններից, բառարաններից, տեղեկատուներից կարելի է օգտվել ընթերցասրահներում:

Որ գրքերից է կատարվում պատճենահանում և քանի էջ: Պատճենահանում կատարվում է գրադարանում առկա 1 օրինակ գրքերից` 10 էջի սահմանում (թուղթը ընթերցողի կողմից):