• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
librarybuttonlibrarybutton1librarybutton2librarybutton3
Armenian (Հայերեն)Russian (CIS)English (United Kingdom)
facebooktwiter

Միջազգային տնտեսական հարաբերոըթյուններ

 1. Աղաջանյան Գ.Ա.- Միջազգային տնտեսական  հարաբերություններ
 2. Գրիգորյան Կ.Հ. -Արտաքին առևտուրը և վճարային հաշվեկշիռը
 3. Թադևոսյան Զ.Ա. - Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիա
 4. Թադևոսյան Զ.Ա. - Կապիտալի միջազգային միգրացիա
 5. Հովակիմյան Ա. - Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
 6. Հովակիմյան Ա.- Համաշխարհային էկոնոմիկա և միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
 7. Մարկոսյան Ա. - Հայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում
 8. Նազարյան Գ.- Ծովային ելք չունեցող երկրների միջազգային մրցունակության հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով)
 9. Авдокушин Е.Ф. -Международные экономические отношения
 10. Булатов А.- Мировая экономика
 11. Волгина Н.А - Международная экономика
 12. Ломакин В.К.- Мировая экономика
 13. Спиридонов И.А. -Мировая экономикаа
 14. Стрыгин А.В.- Мировая экономика
 15. Хасбулатов Р.И. -Мировая экономика и международные экономические отношения